Privacyverklaring

Aikido Rotterdam Tenchigowa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@aikidorotterdam.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aikido Rotterdam Tenchigowa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Aikido Rotterdam Tenchigowa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aikidorotterdam.com,  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aikido Rotterdam Tenchigowa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de maandelijkse incasso van uw lidmaatschap;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aikido Rotterdam Tenchigowa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar na het einde van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aikido Rotterdam Tenchigowa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aikido Rotterdam Tenchigowa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aikidorotterdam.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aikido Rotterdam Tenchigowa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aikidorotterdam.com.