Lesgeld

Lesgeld betaal je per maand via automatische incasso, na invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.

Het lesgeld per maand in 2019:

Jeugd (4 t/m 17 jaar) € 20,95
Student/minima € 30,95
Volwassene € 34,50

Bij een nieuwe inschrijving zijn de administratiekosten € 16,00.

Aikido Rotterdam is lid van de overkoepelende bond Yuwakai. Ieder lid dient dan ook jaarlijkse contributie af te dragen voor deze bond. Voor jeugdleden is dat € 12,- per jaar, voor volwassen leden € 30,- per jaar

Lid worden?

button inschrijf rood

Alle kinderen moeten kunnen sporten
Dat is het motto van het Jeugdsportfonds, dat sportkansen geeft aan kinderen en jongeren uit gezinnen, waar niet genoeg geld is om lid te kunnen worden van een sportvereniging.
Enkele voorwaarden zijn, dat het kind de leeftijd heeft van 4 tot en met 17 jaar en woonachtig is in Rotterdam. voor meer informatie; https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/ouders/