Inschrijven

Inschrijving bij onze vereniging gaat door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier. We vragen naar een aantal persoonlijke gegevens voor onze eigen administratie, NIKKI en de Bond
Met het invullen van het aanmeldformulier verklaar je tevens bekend te zijn met de reglementen. Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Afhankelijk van het moment van inschrijving zal het lesgeld voor het nog resterende aantal kalendermaanden worden bepaald.

Lesgeld bedragen

Lesgeld per maandYuwakai bond per maandLesgeld + bond per maand
Jeugd€ 20,91€ 1,50€ 22.42
Volwassenen€ 34,42€ 3,00€ 37,42

Geen inschrijfgeld.

Samenwerking NIKKI
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw lesgelden via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt van NIKKI een eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen lesgeld van het komende seizoen die verdeeld wordt over 12 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen.

Wanneer u geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl
Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de lesgeld int.

Administratiekosten termijnbetalingen
Normaliter berekent NIKKI in het geval van termijnbetalingen een bedrag aan administratiekosten. Wij hebben speciale afspraken gemaakt met NIKKI, waardoor dit voor jullie NIET het geval is. Wel staat in alle communicatie vanuit NIKKI daardoor de administratiekosten benoemt met een bedrag van € 0,00.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de lesgeld te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze lesgelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de betaling(en) kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging en/of leraren kunnen gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
  5. Examen kosten zijn 1 maal per jaar gratis.
  6. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

     

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de lesgelden is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Lid worden?

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Dat is het motto van het Jeugdsportfonds, dat sportkansen geeft aan kinderen en jongeren uit gezinnen, waar niet genoeg geld is om lid te kunnen worden van een sportvereniging.
Enkele voorwaarden zijn, dat het kind de leeftijd heeft van 4 tot en met 17 jaar en woonachtig is in Rotterdam. voor meer informatie; https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/ouders/