Inschrijfformulier

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Stichting Tenchigowa Rotterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het maandelijkse lesbedrag, kosten examens en de jaarlijkse bijdrage voor de Aikikai Bond van uw rekening af te schrijven. Voor actuele tarieven verwijzen wij u naar onze website.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.