Dojo-etiquette

Een belangrijk onderdeel van een krijgskunst is de dojo-etiquette
Dit houdt meer in dan correct gedrag en veiligheid, je moet deze vorm van etiquette namelijk ook zien als onderdeel van de mentale training. Je geestelijke instelling en gesteldheid bij aanvang en gedurende de les zijn zeer belangrijk. Het bepaalt je uitstraling en je houding. Dat is mede bepalend voor de manier waarop de omgeving op jouw zal reageren en voor de wijze waarop je de oefeningen uit zult voeren.

Daarnaast moet je goed realiseren dat in de dojo veel aanvals- en verdedigingsvormen plaatsvinden, die zijn ontleend aan krijgskundige handelingen. Om die reden moet je nadrukkelijk rekening houden met het niveau van je trainingspartner. Wanneer er geen sprake is van vertrouwen tussen jouw en je trainingspartner, kun je niet het volledige rendement uit de training halen. Je jezelf bewust zijn van wat je trainingspartner(s) aandoet als je niet zorgvuldig met de oefeningen omgaat. Denk hierbij aan het veroorzaken van blessures door onzorgvuldig handelen, maar ook aan het demotiveren van je omgeving tijdens de training. Dit demotiveren kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door bewust incorrect aanvallen of door tegenwerken tijdens het oefenen met een partner als dit niet is afgesproken. Demotivatie kan ook ontstaan door (eindeloze) discussies.

Aikido is werken aan jezelf en niet aan een ander, Let daarom voornamelijk op jezelf en je eigen houding ten opzichte van anderen. Probeer nooit bepaalde zaken op te dringen, omdat iedereen z’n opvatting meestal anders is.

Wij vragen iedereen dan ook de volgende regels in acht te nemen:

 • Een sensei is ten alle tijden bevoegd om leerlingen de dojo “voor, tijdens of na de lessen” te weigeren als hij of zij zich niet correct t.o.v. deze dojo etiquette opstelt of anders dan is aangegeven.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen is verboden.

Voor de les:

 • Wees altijd minimaal 15 minuten voordat de les begint aanwezig. En zorg voor aanvang van de les omgekleed te zijn.
 • Zorg ervoor dat de matten (tatami) neergelegd en schoon zijn.
 • Zorg ervoor dat altijd je pak (Keiko Gi) schoon en reukloos is en nagels kort zijn.
 • Draag geen sierraden en/of anderen relevante dingen die bij anderen verwondingen kunnen toebrengen tijdens de lessen. Of plak deze af met sporttape indien niet verwijderbaar.
 • Zorg ervoor dat je altijd slippers en wapens (Bokken, Jo en Tanto) bij je hebt en dat je deze zo neerlegt dat je direct over deze wapens kunt beschikken.

Binnenkomst:

 • Buig altijd naar de kamize waar de foto van O’Sensei (Morihei Ueshiba) op staat, als je de dojo binnenkomt en/of verlaat. Als er geen kamize staat buig in de richting van het midden van de zaal.
 • Buig naar de kamize waar de foto van O’Sensei, als je de tatami op gaat en/of verlaat.
 • Zorg er altijd voor dat je, voordat de sensei de tatami betreedt in seiza houding op de tatami zit.
 • Op het moment dat de sensei op de tatami is, buigt iedereen op aangeven van de sensei naar de Kamize waar de foto van O’Sensei staat. Daarna buigen alle leerlingen naar de sensei, daarmee is de training officieel begonnen.
 • Als je te laat bent, ga je rustig in seiza houding op de rand van de tatami zitten en wacht je tot de sensei je toestemming geeft om deel te mogen nemen aan de les.

Tijdens de training:

 • De leraar wordt altijd met sensei aangesproken. (Japans begrip voor leraar)
  Leerlingen mogen tijdens het uitleggen van een techniek nooit met hun rug naar de kamize gaan zitten of tussen de sensei en de kamize komen.
 • Zit altijd in seiza houding, als dat niet mogelijk is mag je in kleermakerszit gaan zitten.
 • Als de sensei een techniek uitlegt/voordoet ga je in seiza houding zitten en let goed op.
 • Als de sensei een techniek heeft voorgedaan begroet hem en kies daarna snel een partner om deze techniek te gaan beoefen. Begroet je partner voor de oefening.
 • Pas je eigen niveau aan het niveau van je trainingspartner.
 • Wees altijd geconcentreerd en ga nooit in discussie met de sensei, of je trainingspartner.
 • Tijdens de training zoveel mogelijk stilte te betrachten. Heb je verdere uitleg nodig, geef dat bij de sensei aan.
 • Vraag voor het verlaten van de mat altijd toestemming aan de sensei.
 • Als de leraar de les heeft beëindigd mag er niet meer worden getraind op de mat dit i.v.m. de verzekering.